Cennik

WYNAJEM DOMKÓW SEZON 2024

zameldowanie  od godz 15.00 do 17.00, wymeldowanie od godz. 8.00  do 10.00, brak dodatkowych ukrytych opłat 

nazwa domku

wakacje , ferie 

poza sezonem

uwaga

 

cena za dobę
min 7 dni

cena za dobę
min 2 dni

 

1. DOMEK LOTNIKA
max 8 osób

740

900

Do ceny został naliczony  8% vat przy wynajmie na osobę fizyczną .W przypadku wynajmu na firmę vat jest 23% czyli cena brutto to 850 zł za dobę przy wynajmie na min 7 dób lub 1000 zł za dobę przy wynajmie na min 2 doby .  Za dodatkową opłatą istnieje możliwość zakwaterowania dodatkowych osób.  

2. DOMEK PARALOTNIARZA
max 6 osób

550

700

Do ceny został naliczony  8% vat przy wynajmie na osobę fizyczną .W przypadku wynajmu na firmę vat jest 23% czyli cena brutto to 650 zł za dobę przy wynajmie na min 7 dób lub 800 zł za dobę przy wynajmie na min 2 doby .  Za dodatkową opłatą istnieje możliwość zakwaterowania dodatkowych osób.  

3. DOMEK ŻEGLARZA
max 6 osób

550

700 Do ceny został naliczony  8% vat przy wynajmie na osobę fizyczną .W przypadku wynajmu na firmę vat jest 23% czyli cena brutto to 650 zł za dobę przy wynajmie na min 7 dób lub 800 zł za dobę przy wynajmie na min 2 doby .  Za dodatkową opłatą istnieje możliwość zakwaterowania dodatkowych osób.  

4. DOMEK KAJAKARZA
max 6 osób

550

700

Do ceny został naliczony  8% vat przy wynajmie na osobę fizyczną .W przypadku wynajmu na firmę vat jest 23% czyli cena brutto to 650 zł za dobę przy wynajmie na min 7 dób lub 800 zł za dobę przy wynajmie na min 2 doby .  Za dodatkową opłatą istnieje możliwość zakwaterowania dodatkowych osób.  

 

 

 

 

Regulamin wynajmu domków

 1. Warunkiem potwierdzenia wstępnej rezerwacji jest wpłata zadatku w kwocie 30% wartości wynajmu w terminie uzgodnionym z Gospodarzem  Budynku
 2. Brak wpłaty zadatku we wskazanym terminie skutkuje anulowaniem wstępnej rezerwacji.
 3. W przypadku rezygnacji z rezerwacji wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
 4. Opłata za wynajem domku pobierana jest z góry gotówką pierwszego dnia pobytu lub przelewem 5 dni przed dniem przyjazdu.
 5. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 800 zł na poczet ewentualnych zniszczeń.
 6. Kaucja może być wpłacona gotówką lub przelewem na konto. Zwrócona zostanie natychmiast po zdaniu domku w stanie nienaruszonym.
 7. W przypadku skrócenia wynajmu domku przez Gościa, pobrana opłata za wynajem jest bezzwrotna.
 8. Goście zobowiązani są do okazania dokumentu tożsamości w celu zameldowania. Zameldowanie odbywa się z dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, legitymacja szkolna lub studencka).
 9. Na 7 dni przed wynajmem  Gość zobowiązany jest do poinformowania Gospodarza o ilości osób, które będą mieszkały wraz z nim w domku  ( cena ustalona jest dla max 6 osób, za każdą kolejną osobę pobierana będzie dodatkowa opłata )
 10. Warunkiem otrzymania faktury na rzecz podatnika prowadzącego działalność gospodarczą jest podanie numeru NIP w momencie rezerwacji.
 11. Gość otrzymuje jeden klucz do drzwi wejściowych – jego zgubienie skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 100 zł.
 12. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 15.00, a kończy się o godzinie 10.00
 13. Brak przyjazdu Gościa bez wcześniejszej informacji do godziny 10.00 dnia następującego po dniu umówionego przyjazdu, oznacza rezygnację z wynajmu. Gospodarz może wynająć domek innej osobie.
 14. Gość zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wyposażenia domku w dniu przyjazdu oraz o niezwłoczne poinformowanie Gospodarza o jakichkolwiek nieprawidłowościach.
 15. Goście ponoszą całkowitą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia lub urządzeń technicznych powstałe z ich winy lub winy odwiedzających ich osób.
 16. W domku obowiązuje całkowity i kategoryczny zakaz palenia papierosów,
 17. Na wyposażeniu każdego domku są gaśnice, które użyć można tylko w momencie pojawienia się ognia i związanego z nim niebezpieczeństwa .
 18. Zabrania się przenoszenia wyposażenia między domkami, a także zmiany ustawienia mebli w domku bez wyraźnej zgody Gospodarza. Przed wyjazdem wszelkie zmiany powinny powrócić do stanu pierwotnego.
 19. Na terenie posesji obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00-7:00.
 20. Osoby niezameldowane mogą przebywać na terenie posesji tylko i wyłącznie za wyraźną zgodą Gospodarza.
 21. Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną lub innych rzeczy materialnych Gości.
 22. Gospodarz zapewnia jedno bezpłatne miejsce parkingowe do każdego domku, aczkolwiek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 23. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu na teren posesji samochodów oraz innych pojazdów mechanicznych osób nie będących naszymi Gośćmi.
 24. Goście nie mają prawa przekazywać zwalnianego przez siebie domku innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścili należną opłatę.
 25. Gospodarz lub osoba przez niego upoważniona ma prawo usunąć Gości przed zakończeniem terminu wynajmu w przypadku naruszenia przez nich zasad współżycia społecznego i bezpieczeństwa, a także gdy Goście naruszają porządek i spokój. Możliwe jest to po dwukrotnym ostrzeżeniu o konsekwencji niewłaściwego lub niebezpiecznego zachowania. W tym przypadku nie następuje zwrot pieniędzy za wynajem.
 26. Gospodarz oddaje do użytku plac zabaw dla dzieci, jednak nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie korzystających z niego dzieci. Całkowitą odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź opiekunowie prawni.
 27. Gospodarz oddaje do wspólnego użytku bez dodatkowych opłat wiatę wraz z paleniskiem
 28. Przy każdym z domków znajduje się grill – zezwala się na używanie tylko i wyłącznie węgla drzewnego lub brykietu.
 29. Gospodarz nie prowadzi usług serwisu pokojowego oraz sprzątania domków podczas pobytu, dlatego obowiązkiem osoby wynajmującej jest utrzymanie ogólnego porządku w wynajętym domku, jego obrębie oraz miejscach przeznaczonych do użytku wspólnego.
 30. Prosimy o segregację śmieci. Na posesji znajdują się pojemniki na szkło, plastiki ,papier, odpady bio oraz pozostałości po segregacji.
 31. Istnieje możliwość przyjazdu z dobrze ułożonym zwierzęciem domowym po wcześniejszym uzgodnieniu z Gospodarzem. Z uwagi na innych Gości zakaz przyjazdu z rasami psów powszechnie uważanymi za niebezpieczne. Dodatkowy koszt to 20 zł/doba za sztukę. Gość zobowiązany jest do pilnowania i sprzątania po swoim zwierzęciu 
 32. Wynajmując domek Gość potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na warunki w nim zawarte.
 33. Osoby wynajmujące domek wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).